T.C. Edirne Belediyesi

 

Kişisel Verileri Koruma Kanunu

 
 KVKK AYDINLATMA METİNİ - (GENEL)
 KVKK AYDINLATMA METİNİ - (E-BELEDİYE)
 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI
 KVKK BAŞVURU FORMU
 ÇEREZ POLİTİKASI

 


 

Başvuru Yöntemi  Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

 Elden başvuru
 (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması gerekmektedir. Vekaleten başvuru yapılması durumunda noter tasdikli vekaletnamenin yanınızda bulundurulması gerekmektedir)

BABADEMİRTAŞ Mah., MİMAR SİNAN Cad. No : 1/-, MERKEZ-EDİRNE  Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
 Noter vasıtasıyla tebligat  BABADEMİRTAŞ Mah., MİMAR SİNAN Cad. No : 1/-, MERKEZ-EDİRNE  Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
 Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi aracılığıyla başvuru edirnebelediyesi@hs03.kep.tr  Elektronik postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 Elektronik Posta adresi aracılığıyla başvuru
 (e-posta adresinin sistemimizde kimliğinizin doğrulanmış bir biçimde daha önceden kayıtlı olması gerekmektedir)

kvkk@edirne.bel.tr  Elektronik postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.